سودایران»

اقتصاد مهندسی

دوره های تخصصی اقتصاد مهندسی

دپارتمان اقتصاد مهندسي مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف (SCTAE) همیار اشتغال و ارتقاء مهندسین دوره های جامع: • کارشناس حسابداري • تربيت مدير مالي ...

sctae - تهران - تلفن: 021-66025820

0.1419